Referencje

Ochronna powłoka podłogowa w mieszkaniach

Zastosowanie jednoskładnikowego lakieru poliuretanowego PURLET W470 SM w obiektach noclegowych apartamentowca w słowackim uzdrowisku termalnym Podhájska.

PURLET W 350 – KRYJĄCA POWŁOKA OLEJOWA – test w ekstremalnych warunkach

Testowanie kryjącej farby olejnej na określonych częściach płaszcza budynku Luční Boudy w ekstremalnych warunkach klimatycznych naszych najwyższych gór na wysokości 1410 m.

Usunięcie starej farby poprzez szlifowanie, nałożenie impregnatu grzybobójczego i owadobójczego PURLET W 150 w jednej warstwie i nawierzchniowej PURLET W 350 w trzech warstwach.

Realizacja: 2019

Luční Bouda w Karkonoszach

Renowacja górnej części tylnej części mocno obciążonego drewnianego płaszcza budynku Luční Boudy na najwyższej górze Republiki Czeskiej – Śnieżce na wysokości 1410 m npm Na okładzinę nałożono powłokę ochronną składającą się z powłoki grzybobójczej i owadobójczej PURLET S 100 oraz cienkiej warstwy lazury syntetycznej PURLET S 210.

Realizacja: 2019

Przebudowa ławek Kina Letniego w Boskovicach

Rekonstrukcję wykonano systemem PURLET składającym się z powłoki grzybobójczo-owadobójczej PURLET S 100 oraz cienkowarstwowej lazury syntetycznej PURLET S 210.

Realizacja: 2018