Meble zewnętrzne

MEBLE OGRODOWE

Farby rozpuszczalnikowe

Krok 1: Impregnacja

PURLET S 100 
Powłoka ochronna z zawartością środków grzybobójczych
150 ml/m².

Tip!

 • Następnie należy przeszlifować ziarnistością P400 w celu osiągnięcia perfekcyjnego finalnego wyglądu powłoki wierzchniej.

Krok 2: Farba nawierzchniowa

PURLET N 650
Naturalny olej ochronny z pszczelim woskiem albo
PURLET N 660
Olej ochronny 100% natur.

Tip!

 • Należy użyć pędzla z włosiem naturalnym lub mieszanym. Aplikować jedną bardzo cienką warstwę. W wypadku grubszych warstwy po ok. 30 minutach należy zetrzeć niewyschniętą powierzchnię w kierunku włókien masy drzewnej za pomocą suchego pędzla lub tkaniny bawełnianej. Ten sam sposób aplikacji jest możliwy po 24 godzinach zasychania.

Sposób aplikacji

 • Konserwację powłoki należy przeprowadzić minimalnie raz na 2 lata. Powtarzający się cykl nanoszenia powłok konserwacyjnych jest zawsze proporcjonalny do obciążenia.

DOMEK DREWNIANY, PŁOTY

Farby wodorozcieńczalne

Krok 1: Impregnacja

PURLET W 150
Impregnacja grzybobójcza i owadobójcza
150 g/m².

Tip!

 • Następnie należy przeszlifować ziarnistością P180-220 w celu osiągnięcia perfekcyjnego finalnego wyglądu powłoki wierzchniej.

Krok 2: Farba nawierzchniowa

PURLET W 350
Kryjąca powłoka olejowa.

Tip!

 • Stosowanie z zewnętrzne – należy przestrzegać warunków aplikacyjnych. Należy aplikować 3 warstwy dla długotrwałej żywotności. Z powodu optymalnego nawiązywania materiału powłokowego należy aplikować po poszczególnych częściach.

Sposób aplikacji

 • PURLET W 350 spełnia warunki PN EN 71-3, część 3: Bezpieczeństwo zabawek.
  System mieszania według wzornika PURLET W 350.
  Dobra przyczepność i zasychanie na problematycznych masach drzewnych.
  Bardzo prosta aplikacja.

PLACE ZABAW

Farby wodorozcieńczalne

Krok 1: Impregnacja

PURLET W 150
Impregnacja grzybobójcza i owadobójcza
150 g/m².

Tip!

Następnie należy przeszlifować ziarnistością P180-220 w celu osiągnięcia perfekcyjnego finalnego wyglądu powierzchni.

Krok 2: Farba nawierzchniowa

PURLET W 260
Cienkowarstwowa lazura.

Tip!

 • Należy aplikować za pomocą pędzla z włosiem sztucznym.
  Należy przestrzegać warunków aplikacyjnych.

Sposób aplikacji

 • PURLET W 260 spełnia warunki PN EN 71-3, Bezpieczeństwo zabawek. Migracja określonych pierwiastków.
  System mieszania > 60 odcieni.
  Zwiększona mechaniczna i chemiczna odporność powłoki.
  Dobra przyczepność i zasychanie na problematycznych masach drzewnych.

MEBLE OGRODOWE, MEBLE MIEJSKIE

Farby wodorozcieńczalne

Krok 1: Impregnacja

PURLET W 150
Impregnacja grzybobójcza i owadobójcza
150 g/m².

Tip!

 • Następnie należy przeszlifować ziarnistością P180-220 w celu osiągnięcia perfekcyjnego finalnego wyglądu powierzchni.

Krok 2: Farba nawierzchniowa

PURLET W 260
Cienkowarstwowa lazura.

Tip!

 • Należy aplikować za pomocą pędzla z włosiem sztucznym.
  Należy przestrzegać warunków aplikacyjnych.

Sposób aplikacji

 • PURLET W 260 spełnia warunki PN EN 71-3, Bezpieczeństwo zabawek. Migracja określonych pierwiastków.
  System mieszania > 60 odcieni.
  PURLET W 260 – zwiększona odporność mechaniczna i chemiczna powłoki.
  SYSTEM PURLET W 150 + PURLET W 260 – zalecamy

MEBLE OGRODOWE, MEBLE MIEJSKIE

Farby rozpuszczalnikowe

Krok 1: Impregnacja

PURLET S 100 
Powłoka ochronna z zawartością środków grzybobójczych
150 ml/m².

Tip!

 • Następnie należy przeszlifować ziarnistością P180-220 w celu osiągnięcia perfekcyjnego finalnego wyglądu powierzchni.

Krok 2: Farba nawierzchniowa

PURLET S 210
Cienkowarstwowa lazura impregnacyjna.

Tip!

 • Należy aplikować za pomocą pędzla z włosiem naturalnym lub mieszanym.

Sposób aplikacji

 • PURLET W 260 spełnia warunki PN EN 71-3, Bezpieczeństwo zabawek. Migracja określonych pierwiastków.
  System mieszania > 60 odcieni.
  PURLET W 260 – zwiększona odporność mechaniczna i chemiczna powłoki.
  SYSTEM PURLET W 150 + PURLET W 260 – zalecamy

PLACE ZABAW, MEBLE OGRODOWE

Farby wodorozcieńczalne

Krok 1: Impregnacja

PURLET W 150
Impregnacja grzybobójcza i owadobójcza
80-100 g/m².

Tip!

 • Następnie należy przeszlifować ziarnistością P180-220 w celu osiągnięcia perfekcyjnego finalnego wyglądu powłoki wierzchniej.

Krok 2: Farba nawierzchniowa

PURLET W 350
Kryjąca powłoka olejowa.

Tip!

 • Aplikacja 2 warstw wystarczy w odniesieniu do elementów wnętrz.
 • System mieszania > 200 odcieni.