Podszewka - Na zewnątrz

OKŁADZINY – olej

Farby rozpuszczalnikowe

Krok 1: Przygotowanie

 • Szlifowanie podkładu.

Tip!

 • Im delikatniejsze szlifowanie podkładu zostanie podczas przygotowania wykonane, tym lepszy będzie wynik końcowy. Zalecamy szlifowanie P320-P400.

Krok 2: Farba nawierzchniowa

PURLET N 650
Naturalny olej ochronny z pszczelim woskiem.

PURLET N 660
Olej ochronny 100% natur.

Tip!

 • Należy użyć pędzla z włosiem naturalnym lub mieszanym. Aplikować jedną bardzo cienką warstwę. W wypadku grubszej warstwy po ok. 30 minutach należy zetrzeć niewyschniętą warstwę w kierunku włókien masy drzewnej za pomocą suchego pędzla lub tkaniny bawełnianej. Ten sam sposób aplikacji jest możliwy po 24 godzinach zasychania.

Sposób aplikacji

 • Konserwację nawierzchni należy przeprowadzić minimalnie raz na 2 lata. Powtarzający się cykl nanoszenia powłok konserwacyjnych jest zawsze proporcjonalny do obciążenia.

 

OKNA, DRZWI WEJŚCIOWE

Farby wodorozcieńczalne

Krok 1: Impregnacja

PURLET W 150
Impregnacja grzybobójcza i owadobójcza
150 g/m².

Tip!

Następnie należy przeszlifować ziarnistością P180-220 w celu osiągnięcia perfekcyjnego finalnego wyglądu powłoki wierzchniej.

Krok 2: Farba nawierzchniowa

PURLET W 280
Grubowarstwowa lazura.
PURLET W 260
Cienkowarstwowa lazura

Tip!

 • Należy aplikować za pomocą pędzla z włosiem sztucznym.

Sposób aplikacji

 • System mieszania > 60 odcieni.
  Długotrwała żywotność powłoki
 • PURLET W 280 przeznaczony również do produkcji seryjnej drzwi, okien, nowoczesnych okien drewnianych (euro okna) z miękkiego drewna.

OKNA, DRZWI WEJŚCIOWE

Farby rozpuszczalnikowe

Krok 1: Impregnacja

PURLET S 100
Powłoka ochronna z zawartością środków grzybobójczych 150 ml/m².

Tip!

 • Następnie należy przeszlifować ziarnistością P180-220 w celu osiągnięcia perfekcyjnego finalnego wyglądu powłoki wierzchniej.

Krok 2: Farba nawierzchniowa

PURLET S 230
Grubowarstwowa lazura tiksotropowa.
PURLET S 210
Cienkowarstwowa lazura impregnacyjna.

Tip!

 • Należy aplikować za pomocą pędzla z włosiem naturalnym lub mieszanym. Zalecane do produkcji okien skrzynkowych, repliki starych okien.

Sposób aplikacji

 • System mieszania > 60 odcieni.

DOMEK DREWNIANY, PŁOTY

Farby wodorozcieńczalne

Krok 1: Impregnacja

PURLET W 150
Impregnacja grzybobójcza i owadobójcza
150 g/m².

Tip!

 • Następnie należy przeszlifować ziarnistością P180-220 w celu osiągnięcia perfekcyjnego finalnego wyglądu powłoki wierzchniej.

Krok 2: Farba nawierzchniowa

PURLET W 350
Kryjąca powłoka olejowa.

Tip!

 • Stosowanie z zewnętrzne – należy przestrzegać warunków aplikacyjnych. Należy aplikować 3 warstwy dla długotrwałej żywotności. Z powodu optymalnego nawiązywania materiału powłokowego należy aplikować po poszczególnych częściach.

Sposób aplikacji

 • PURLET W 350 spełnia warunki PN EN 71-3, część 3: Bezpieczeństwo zabawek.
  System mieszania według wzornika PURLET W 350.
  Dobra przyczepność i zasychanie na problematycznych masach drzewnych.
  Bardzo prosta aplikacja.

PŁOT

Farby wodorozcieńczalne

Krok 1: Impregnacja

PURLET W 150
Impregnacja grzybobójcza i owadobójcza 150 g/m².

Tip!

Następnie należy przeszlifować ziarnistością P180-220 w celu osiągnięcia perfekcyjnego finalnego wyglądu powłoki wierzchniej.

Krok 2: Farba nawierzchniowa

PURLET W 260
Cienkowarstwowa lazura impregnacyjna

Tip!

 • Należy aplikować za pomocą pędzla z włosiem sztucznym. Należy przestrzegać warunków aplikacyjnych.

Sposób aplikacji

 • System mieszania > 60 odcieni.

PŁOT

Farby rozpuszczalnikowe

Krok 1: Impregnacja

PURLET S 100 
Powłoka ochronna ze zawartością substancji grzybobójczych 150 ml/m²

Krok 2: Farba nawierzchniowa

PURLET S 210
Cienkowarstwowa lazura impregnacyjna.

Tip!

 • Należy aplikować za pomocą pędzla z włosiem naturalnym lub mieszanym.

Sposób aplikacji

 • System mieszania > 60 odcieni.

PERGOLA

Farby wodorozcieńczalne

Krok 1: Impregnacja

PURLET S 100 
Powłoka ochronna ze zawartością substancji grzybobójczych 150 ml/m².

Tip!

 • Następnie należy przeszlifować ziarnistością P180-220 w celu osiągnięcia perfekcyjnego finalnego wyglądu powłoki wierzchniej.

Krok 2: Farba nawierzchniowa

PURLET S 210
Cienkowarstwowa lazura impregnacyjna.
PURLET S 230
Grubowarstwowa lazura tiksotropowa

Tip!

 • Należy aplikować za pomocą pędzla z włosiem naturalnym lub mieszanym.

Sposób aplikacji

 • System mieszania > 60 odcieni.

PERGOLA

Farby rozpuszczalnikowe

Krok 1: Impregnacja

PURLET W 150
Impregnacja grzybobójcza i owadobójcza 150 g/m².

Tip!

 • Następnie należy przeszlifować ziarnistością P180-220 w celu osiągnięcia perfekcyjnego finalnego wyglądu powłoki wierzchniej.

Krok 2: Farba nawierzchniowa

PURLET W 260
Cienkowarstwowa lazura.
PURLET W 280
Grubowarstwowa lazura.

Tip!

 • Należy aplikować za pomocą pędzla z włosiem sztucznym. Należy przestrzegać warunków aplikacyjnych.

Sposób aplikacji

 • System mieszania > 60 odcieni.

KONSTRUKCJA WIEŃCOWA, DOM Z BALI

Farby wodorozcieńczalne

Krok 1: Impregnacja

PURLET W 150
Impregnacja grzybobójcza i owadobójcza
150 g/m².

Tip!

 • Następnie należy przeszlifować ziarnistością P180-220 w celu osiągnięcia perfekcyjnego finalnego wyglądu powłoki wierzchniej

Krok 2: Farba nawierzchniowa

PURLET W 260
Cienkowarstwowa lazura.

Tip!

 • Należy aplikować za pomocą pędzla z włosiem sztucznym. Należy przestrzegać warunków aplikacyjnych. UWAGA na złą pogodę. Należy aplikować po całych częściach / belkach / okrąglakach.

Sposób aplikacji

 • System mieszania > 60 odcieni

KONSTRUKCJA WIEŃCOWA, DOM Z BALI

Farby rozpuszczalnikowe

Krok 1: Impregnacja

PURLET S 100 
Powłoka ochronna ze zawartości substancji grzybobójczych 150 ml/m².

Tip!

 • Następnie należy przeszlifować ziarnistością P180-220 w celu osiągnięcia perfekcyjnego finalnego wyglądu powłoki wierzchniej.

Krok 2: Farba nawierzchniowa

PURLET S 210
Cienkowarstwowa lazura impregnacyjna.

Tip!

 • Należy aplikować za pomocą pędzla z włosiem naturalnym lub mieszanym. Należy przestrzegać warunków aplikacyjnych. UWAGA na złą pogodę. Należy aplikować po całych częściach / belkach / okrąglakach.

Sposób aplikacji

 • System mieszania > 60 odcieni.

MEBLE OGRODOWE

Farby rozpuszczalnikowe

Krok 1: Impregnacja

PURLET S 100 
Powłoka ochronna z zawartością środków grzybobójczych
150 ml/m².

Tip!

 • Następnie należy przeszlifować ziarnistością P400 w celu osiągnięcia perfekcyjnego finalnego wyglądu powłoki wierzchniej.

Krok 2: Farba nawierzchniowa

PURLET N 650
Naturalny olej ochronny z pszczelim woskiem albo
PURLET N 660
Olej ochronny 100% natur.

Tip!

 • Należy użyć pędzla z włosiem naturalnym lub mieszanym. Aplikować jedną bardzo cienką warstwę. W wypadku grubszych warstwy po ok. 30 minutach należy zetrzeć niewyschniętą powierzchnię w kierunku włókien masy drzewnej za pomocą suchego pędzla lub tkaniny bawełnianej. Ten sam sposób aplikacji jest możliwy po 24 godzinach zasychania.

Sposób aplikacji

 • Konserwację powłoki należy przeprowadzić minimalnie raz na 2 lata. Powtarzający się cykl nanoszenia powłok konserwacyjnych jest zawsze proporcjonalny do obciążenia.

DOMEK DREWNIANY, PŁOTY

Farby wodorozcieńczalne

Krok 1: Impregnacja

PURLET W 150
Impregnacja grzybobójcza i owadobójcza
150 g/m².

Tip!

 • Następnie należy przeszlifować ziarnistością P180-220 w celu osiągnięcia perfekcyjnego finalnego wyglądu powłoki wierzchniej.

Krok 2: Farba nawierzchniowa

PURLET W 350
Kryjąca powłoka olejowa.

Tip!

 • Stosowanie z zewnętrzne – należy przestrzegać warunków aplikacyjnych. Należy aplikować 3 warstwy dla długotrwałej żywotności. Z powodu optymalnego nawiązywania materiału powłokowego należy aplikować po poszczególnych częściach.

Sposób aplikacji

 • PURLET W 350 spełnia warunki PN EN 71-3, część 3: Bezpieczeństwo zabawek.
  System mieszania według wzornika PURLET W 350.
  Dobra przyczepność i zasychanie na problematycznych masach drzewnych.
  Bardzo prosta aplikacja.

PLACE ZABAW

Farby wodorozcieńczalne

Krok 1: Impregnacja

PURLET W 150
Impregnacja grzybobójcza i owadobójcza
150 g/m².

Tip!

Następnie należy przeszlifować ziarnistością P180-220 w celu osiągnięcia perfekcyjnego finalnego wyglądu powierzchni.

Krok 2: Farba nawierzchniowa

PURLET W 260
Cienkowarstwowa lazura.

Tip!

 • Należy aplikować za pomocą pędzla z włosiem sztucznym.
  Należy przestrzegać warunków aplikacyjnych.

Sposób aplikacji

 • PURLET W 260 spełnia warunki PN EN 71-3, Bezpieczeństwo zabawek. Migracja określonych pierwiastków.
  System mieszania > 60 odcieni.
  Zwiększona mechaniczna i chemiczna odporność powłoki.
  Dobra przyczepność i zasychanie na problematycznych masach drzewnych.

MEBLE OGRODOWE, MEBLE MIEJSKIE

Farby wodorozcieńczalne

Krok 1: Impregnacja

PURLET W 150
Impregnacja grzybobójcza i owadobójcza
150 g/m².

Tip!

 • Następnie należy przeszlifować ziarnistością P180-220 w celu osiągnięcia perfekcyjnego finalnego wyglądu powierzchni.

Krok 2: Farba nawierzchniowa

PURLET W 260
Cienkowarstwowa lazura.

Tip!

 • Należy aplikować za pomocą pędzla z włosiem sztucznym.
  Należy przestrzegać warunków aplikacyjnych.

Sposób aplikacji

 • PURLET W 260 spełnia warunki PN EN 71-3, Bezpieczeństwo zabawek. Migracja określonych pierwiastków.
  System mieszania > 60 odcieni.
  PURLET W 260 – zwiększona odporność mechaniczna i chemiczna powłoki.
  SYSTEM PURLET W 150 + PURLET W 260 – zalecamy

MEBLE OGRODOWE, MEBLE MIEJSKIE

Farby rozpuszczalnikowe

Krok 1: Impregnacja

PURLET S 100 
Powłoka ochronna z zawartością środków grzybobójczych
150 ml/m².

Tip!

 • Następnie należy przeszlifować ziarnistością P180-220 w celu osiągnięcia perfekcyjnego finalnego wyglądu powierzchni.

Krok 2: Farba nawierzchniowa

PURLET S 210
Cienkowarstwowa lazura impregnacyjna.

Tip!

 • Należy aplikować za pomocą pędzla z włosiem naturalnym lub mieszanym.

Sposób aplikacji

 • PURLET W 260 spełnia warunki PN EN 71-3, Bezpieczeństwo zabawek. Migracja określonych pierwiastków.
  System mieszania > 60 odcieni.
  PURLET W 260 – zwiększona odporność mechaniczna i chemiczna powłoki.
  SYSTEM PURLET W 150 + PURLET W 260 – zalecamy

PLACE ZABAW, MEBLE OGRODOWE

Farby wodorozcieńczalne

Krok 1: Impregnacja

PURLET W 150
Impregnacja grzybobójcza i owadobójcza
80-100 g/m².

Tip!

 • Następnie należy przeszlifować ziarnistością P180-220 w celu osiągnięcia perfekcyjnego finalnego wyglądu powłoki wierzchniej.

Krok 2: Farba nawierzchniowa

PURLET W 350
Kryjąca powłoka olejowa.

Tip!

 • Aplikacja 2 warstw wystarczy w odniesieniu do elementów wnętrz.
 • System mieszania > 200 odcieni.

ZEWNĘTRZNA PODŁOGA, TARAS – olej

Farby rozpuszczalnikowe

Krok 1: Farba nawierzchniowa

PURLET S 100
Powłoka ochronna z zawartością środków grzybobójczych
150 ml/m².

Tip!

Następnie należy przeszlifować ziarnistością P180-220 w celu osiągnięcia perfekcyjnego finalnego wyglądu powłoki nawierzchniowej.

Krok 2: Podkład

PURLET S 620 / S 621
Olej tarasowy z woskiem carnauba.

Tip!

 • Należy użyć pędzla z włosiem naturalnym lub mieszanym. Aplikować jedną bardzo cienką warstwę. W wypadku silniejszej warstwy po ok. 30 minutach należy zetrzeć niewyschnięty materiał powłokowy w kierunku włókien masy drzewnej za pomocą suchego pędzla lub tkaniny bawełnianej. Ten sam sposób aplikacji jest możliwy po 24 godzinach.

Sposób aplikacji

 • Konserwację powłoki należy przeprowadzić minimalnie raz na 2 lata. Powtarzający się cykl nanoszenia powłoki konserwacyjnych jest zawsze proporcjonalny do obciążenia.

ZEWNĘTRZNA PODŁOGA, TARAS – lakier

Farby rozpuszczalnikowe

Krok 1: Podkład

PURLET S 100
Powłoka ochronna z zawartością środków grzybobójczych
150 ml/m²

Tip!

 • Następnie należy przeszlifować ziarnistością P180-220 w celu osiągnięcia perfekcyjnego finalnego wyglądu powłoki nawierzchniowej.

Krok 2: Farba nawierzchniowa

PURLET S 410 SM
Zewnętrzny lakier podłogowy.
SM – półmatowy

Tip!

 • Należy przestrzegać warunków aplikacyjnych. Przy jednej roboczej aplikacji należy nanosić maksymalnie 120 μm mokrego lakieru. W celu osiągnięcia maksymalnej jakości należy aplikować 3 warstwy.

Sposób aplikacji

 • W czasie aplikacji i w czasie zasychania pomalowanej powierzchni należy unikać bezpośredniego oddziaływania promieni słonecznych i przeciągu.

 

NATURALNA OBRÓBKA POWIERZCHNIOWA

Farby rozpuszczalnikowe

Krok 1: Farba nawierzchniowa

PURLET S 620 / S 621
Olej tarasowy z woskiem carnauba.

Tip!

 • Należy użyć pędzla z włosiem naturalnym lub mieszanym. Aplikować jedną bardzo cienką warstwę. W wypadku silniejszej warstwy po ok. 30 minutach należy zetrzeć niewsiąknięty materiał powłokowy w kierunku włókien masy drzewnej za pomocą suchego pędzla lub tkaniny bawełnianej. Ten sam sposób aplikacji jest możliwy po 24 godzinach zasychania.

Sposób aplikacji

 • Konserwację powłoki należy przeprowadzić minimalnie raz na 2 lata. Powtarzający się cykl nanoszenia powłok konserwacyjnych jest zawsze proporcjonalny do obciążenia.

SZAFY, ŁÓŻKA, MEBLOŚCIANKI, KOMODY, DRZWI

Farby wodorozcieńczalne

Krok 1: Podkład

PURLET W 550 SM
Podkładowy i wierzchni lakier meblowy.
SM – półmatowy

Tip!

 • Następnie należy przeszlifować ziarnistością P180-220 w celu osiągnięcia perfekcyjnego finalnego wyglądu powłoki nawierzchniowej.
  Przeznaczone do natryskiwania.

Krok 2: Farba nawierzchniowa

PURLET W 550 SM
Podkładowy i wierzchni lakier meblowy.
SM – półmatowy

Tip!

 • Przeznaczone do natryskiwania. Należy przestrzegać warunków aplikacyjnych.

Sposób aplikacji

 • Przy natryskiwaniu powietrznym nie zalecamy technologii HVLP. Przed samą aplikacją lakierów meblowych zalecamy stopniowe szlifowanie podkładu P120-P150-P180.

KRZESŁA, STOŁY JADALNE, KREDENSY, SZAFY, KOMODY, DRZWI

Farby wodorozcieńczalne

Krok 1: Podkład

PURLET W 570 SM / SG
Podkładowy i wierzchni lakier.
SM – półmatowy
SG – półbłyszczący

Tip!

 • Następnie należy przeszlifować ziarnistością P180-220 w celu osiągnięcia perfekcyjnego finalnego wyglądu powłoki nawierzchniowej. Przeznaczone do natryskiwania.

Krok 2: Farba nawierzchniowa

PURLET W 570 SM / SG
Podkładowy i wierzchni lakier meblowy.
SM – półmatowy
SG – półbłyszczący

Tip!

 • Przeznaczone do natryskiwania.
 • Należy przestrzegać warunków aplikacyjnych.

Sposób aplikacji

 • Przy natryskiwaniu powietrznym nie zalecamy technologii HVLP. Przed samą aplikacją lakierów meblowych zalecamy stopniowe szlifowanie podkładu P120-P150-P180.

 

NATURALNA OBRÓBKA POWIERZCHNIOWA WNĘTRZ

Farby rozpuszczalnikowe

Krok 1: Przygotowanie

 • Szlifowanie podkładu

Tip!

 • Im delikatniejsze szlifowanie podkładu zostanie podczas przygotowania wykonane, tym lepszy będzie wynik końcowy. Zalecamy szlifowanie P320-P400.

Krok 2: Farba nawierzchniowa

PURLET N 650
Naturalny olej ochronny z pszczelim
woskiem.
PURLET N 660
Olej ochronny 100% natur.

Tip!

 • Należy użyć pędzla z włosiem naturalnym lub mieszanym. Aplikować jedną bardzo cienką warstwę. W wypadku grubszych warstwy po ok. 30 minutach należy zetrzeć nie wyschniętą warstwę w kierunku włókien masy drzewnej za pomocą suchego pędzla lub tkaniny bawełnianej. Ten sam sposób aplikacji jest możliwy po 24 godzinach zasychania.

Sposób aplikacji

 

 • Konserwację nawierzchni należy przeprowadzić minimalnie raz na 2 lata. Powtarzający się cykl nanoszenia powłok konserwacyjnych jest zawsze proporcjonalny do obciążenia.

 

 

SYPIALNIA, POKÓJ DZIECIĘCY

Farby wodorozcieńczalne

Krok 1: Podkład

PURLET W 450
Podkładowy lakier podłogowy 80-120 g/m².

Tip!

 • Następnie należy przeszlifować ziarnistością P180-220 w celu osiągnięcia perfekcyjnego finalnego wyglądu powłoki wierzchniej.

Krok 2: Farba nawierzchniowa

PURLET W 460 M / SM / G
Lakier podłogowy 1K PUR.
M – matowy
SM – półmatowy
G – połysk

Tip!

 • Należy przestrzegać warunków aplikacyjnych. W celu osiągnięcia maksymalnej jakości należy
  aplikować 3 warstwy

Sposób aplikacji

 • Do powlekania korku należy użyć: PURLET W 460. W czasie aplikacji i w czasie zasychania lakieru należy unikać bezpośredniego oddziaływania promieni słonecznych i przeciągu na lakierowaną powierzchnię.

KUCHNIE, POKOJE GOŚCINNE – ŚREDNIO I MOCNO OBCIĄŻONE PODŁOGI

Farby wodorozcieńczalne

Krok 1: Impregnacja

PURLET W 450
Podkładowy lakier podłogowy 80-120 g/m².

Tip!

 • Następnie należy przeszlifować ziarnistością P180-220 w celu osiągnięcia perfekcyjnego finalnego wyglądu powłoki wierzchniej.

Krok 2: Farba nawierzchniowa

PURLET W 470 M / SM
Lakier podłogowy 1K super.
M – matowy
SM – półmatowy

Tip!

 • Należy przestrzegać warunków aplikacyjnych. W celu osiągnięcia maksymalnej jakości należy aplikować 3 warstwy.

Sposób aplikacji

 • Do powlekania korku należy użyć: PURLET W 460. W czasie aplikacji i w czasie zasychania lakieru należy unikać bezpośredniego oddziaływania promieni słonecznych i przeciągu na lakierowaną powierzchnię.

PARKIET TANECZNY, SALA GIMNASTYCZNA – MOCNO I BARDZO MOCNO OBCIĄŻONE PODŁOGI

Farby wodorozcieńczalne

Krok 1: Podkład

PURLET W 450
Podkładowy lakier podłogowy 80-120 g/m².

Tip!

 • Następnie należy przeszlifować ziarnistością P180-220 w celu osiągnięcia perfekcyjnego finalnego wyglądu powłoki wierzchniej.

Krok 2: Farba nawierzchniowa

PURLET W 470 M / SM
Lakier podłogowy 1K super
albo
PURLET W 480 SM
Lakier podłogowy 2K ekstrem.
M – matowy
SM – półmatowy

Tip!

 • Należy przestrzegać warunków aplikacyjnych. W celu osiągnięcia maksymalnej jakości należy aplikować 3 warstwy

Sposób aplikacji

 • W czasie aplikacji i w czasie zasychania lakieru należy unikać bezpośredniego oddziaływania promieni słonecznych i przeciągu na lakierowaną powierzchnię.

OKŁADZINY – lazura

Farby wodorozcieńczalne

Krok 1: Impregnacja

PURLET W 150

 • Fungicidní a insekticidní impregnace
 • 120 g/m²

Tip!

 • Následně přebrouste zrnitostí P 180 – 220 pro perfektní finální vzhled vrchního nátěru.

Krok 2: Farba nawierzchniowa

PURLET W 260

 • Tenkovrstvá lazura

Tip!

 • Aplikujte štětcem s umělou štětinou.
 • Aplikujte po celých dílech.

Sposób aplikacji

 • Míchací systém > 60 odstínů
 • Při použití nátěrových hmot v interiéru, doporučujeme vodouředitelné systémy.

OKŁADZINY – lazura

Farby rozpuszczalnikowe

Krok 1: Impregnacja

PURLET S 100 

Powłoka ochronna z zawartością środków grzybobójczych
100 ml/m².

Tip!

 • Należy przeszlifować ziarnistością P180-220 w celu osiągnięcia perfekcyjnego finalnego wyglądu powłoki nawierzchniowej.

Krok 2: Farba nawierzchniowa

PURLET S 210

Cienkowarstwowa lazura.

PURLET S 230

Grubowarstwowa lazura tiksotropowa.

Tip!

 • Należy aplikować za pomocą pędzla z włosiem naturalnym lub mieszanym. Z powodu optymalnego nawiązywania materiały powłokowe należy aplikować po poszczególnych częściach.

Sposób aplikacji

 • System mieszania > 60 odcieni.

OKŁADZINY – Kryjąca powłoka olejowa

Farby wodorozcieńczalne

Krok 1: Impregnacja

PURLET W 150

Impregnacja grzybobójcza i owadobójcza
80-100 g/m².

Tip!

 • Następnie należy przeszlifować ziarnistością P180-220 w celu osiągnięcia perfekcyjnego finalnego wyglądu powłoki nawierzchniowej.

Krok 2: Farba nawierzchniowa

PURLET W 350

Kryjąca powłoka olejowa.

Tip!

 • Należy aplikować 2 warstwy wystarczające we wnętrzach.

Obložení – transparentní lak

Farby wodorozcieńczalne

Krok 1: Podkład

PURLET W 550

Podkładowy i wierzchni lakier.
SM – półmatowy

Tip!

 • Następnie należy przeszlifować ziarnistością P180-220 w celu osiągnięcia perfekcyjnego finalnego wyglądu powłoki nawierzchniowej. Przeznaczone do natryskiwania.

Krok 2: Farba nawierzchniowa

PURLET W 550 SM
Podkładowy i wierzchni lakier meblowy.
SM – półmatowy

Tip!

 • Przeznaczone do natryskiwania.
 • Należy przestrzegać warunków aplikacyjnych.

Sposób aplikacji

 • Aby uzyskać ostateczny wygląd otwartych porów, nałóż 2 warstwy 100-120 g/m2. Aby uzyskać ostateczny wygląd zamkniętych porów, należy nałożyć 3 do 4 warstw 100-120 g/m2. Nie zalecamy technologii HVLP do natryskiwania powietrznego. Przed samą aplikacją lakierów meblowych zalecamy stopniowe szlifowanie podkładu P120-P150-P180.

OKŁADZINY – przezroczysty lakier

Farby wodorozcieńczalne

Krok 1: Podkład

PURLET W 570 SM / SG
Podkładowy i wierzchni lakier.
SM – półmatowy
SG – półbłyszczący

Tip!

Następnie należy przeszlifować ziarnistością P180-220 w celu osiągnięcia perfekcyjnego finalnego wyglądu powłoki nawierzchniowej.Przeznaczone do natryskiwania.

Krok 2: Farba nawierzchniowa

PURLET W 570 SM / SG
Podkładowy i wierzchni lakier meblowy.
SM – półmatowy
SG – półbłyszczący

Tip!

 • Przeznaczone do natryskiwania. Należy przestrzegać warunków aplikacyjnych.

Sposób aplikacji

 • Aby uzyskać ostateczny wygląd otwartych porów, nałóż 2 warstwy 100-120 g/m2. Aby uzyskać ostateczny wygląd zamkniętych porów, należy nałożyć 3 do 4 warstw 100-120 g/m2. Nie zalecamy technologii HVLP do natryskiwania powietrznego. Przed samą aplikacją lakierów meblowych zalecamy stopniowe szlifowanie podkładu P120-P150-P180.