Na zewnątrz - Budynki

DOMEK DREWNIANY, PŁOTY

Farby wodorozcieńczalne

Krok 1: Impregnacja

PURLET W 150
Impregnacja grzybobójcza i owadobójcza
150 g/m².

Tip!

 • Następnie należy przeszlifować ziarnistością P180-220 w celu osiągnięcia perfekcyjnego finalnego wyglądu powłoki wierzchniej.

Krok 2: Farba nawierzchniowa

PURLET W 350
Kryjąca powłoka olejowa.

Tip!

 • Stosowanie z zewnętrzne – należy przestrzegać warunków aplikacyjnych. Należy aplikować 3 warstwy dla długotrwałej żywotności. Z powodu optymalnego nawiązywania materiału powłokowego należy aplikować po poszczególnych częściach.

Sposób aplikacji

 • PURLET W 350 spełnia warunki PN EN 71-3, część 3: Bezpieczeństwo zabawek.
  System mieszania według wzornika PURLET W 350.
  Dobra przyczepność i zasychanie na problematycznych masach drzewnych.
  Bardzo prosta aplikacja.

PŁOT

Farby wodorozcieńczalne

Krok 1: Impregnacja

PURLET W 150
Impregnacja grzybobójcza i owadobójcza 150 g/m².

Tip!

Następnie należy przeszlifować ziarnistością P180-220 w celu osiągnięcia perfekcyjnego finalnego wyglądu powłoki wierzchniej.

Krok 2: Farba nawierzchniowa

PURLET W 260
Cienkowarstwowa lazura impregnacyjna

Tip!

 • Należy aplikować za pomocą pędzla z włosiem sztucznym. Należy przestrzegać warunków aplikacyjnych.

Sposób aplikacji

 • System mieszania > 60 odcieni.

PŁOT

Farby rozpuszczalnikowe

Krok 1: Impregnacja

PURLET S 100 
Powłoka ochronna ze zawartością substancji grzybobójczych 150 ml/m²

Krok 2: Farba nawierzchniowa

PURLET S 210
Cienkowarstwowa lazura impregnacyjna.

Tip!

 • Należy aplikować za pomocą pędzla z włosiem naturalnym lub mieszanym.

Sposób aplikacji

 • System mieszania > 60 odcieni.

PERGOLA

Farby wodorozcieńczalne

Krok 1: Impregnacja

PURLET S 100 
Powłoka ochronna ze zawartością substancji grzybobójczych 150 ml/m².

Tip!

 • Następnie należy przeszlifować ziarnistością P180-220 w celu osiągnięcia perfekcyjnego finalnego wyglądu powłoki wierzchniej.

Krok 2: Farba nawierzchniowa

PURLET S 210
Cienkowarstwowa lazura impregnacyjna.
PURLET S 230
Grubowarstwowa lazura tiksotropowa

Tip!

 • Należy aplikować za pomocą pędzla z włosiem naturalnym lub mieszanym.

Sposób aplikacji

 • System mieszania > 60 odcieni.

PERGOLA

Farby rozpuszczalnikowe

Krok 1: Impregnacja

PURLET W 150
Impregnacja grzybobójcza i owadobójcza 150 g/m².

Tip!

 • Następnie należy przeszlifować ziarnistością P180-220 w celu osiągnięcia perfekcyjnego finalnego wyglądu powłoki wierzchniej.

Krok 2: Farba nawierzchniowa

PURLET W 260
Cienkowarstwowa lazura.
PURLET W 280
Grubowarstwowa lazura.

Tip!

 • Należy aplikować za pomocą pędzla z włosiem sztucznym. Należy przestrzegać warunków aplikacyjnych.

Sposób aplikacji

 • System mieszania > 60 odcieni.

KONSTRUKCJA WIEŃCOWA, DOM Z BALI

Farby wodorozcieńczalne

Krok 1: Impregnacja

PURLET W 150
Impregnacja grzybobójcza i owadobójcza
150 g/m².

Tip!

 • Następnie należy przeszlifować ziarnistością P180-220 w celu osiągnięcia perfekcyjnego finalnego wyglądu powłoki wierzchniej

Krok 2: Farba nawierzchniowa

PURLET W 260
Cienkowarstwowa lazura.

Tip!

 • Należy aplikować za pomocą pędzla z włosiem sztucznym. Należy przestrzegać warunków aplikacyjnych. UWAGA na złą pogodę. Należy aplikować po całych częściach / belkach / okrąglakach.

Sposób aplikacji

 • System mieszania > 60 odcieni

KONSTRUKCJA WIEŃCOWA, DOM Z BALI

Farby rozpuszczalnikowe

Krok 1: Impregnacja

PURLET S 100 
Powłoka ochronna ze zawartości substancji grzybobójczych 150 ml/m².

Tip!

 • Następnie należy przeszlifować ziarnistością P180-220 w celu osiągnięcia perfekcyjnego finalnego wyglądu powłoki wierzchniej.

Krok 2: Farba nawierzchniowa

PURLET S 210
Cienkowarstwowa lazura impregnacyjna.

Tip!

 • Należy aplikować za pomocą pędzla z włosiem naturalnym lub mieszanym. Należy przestrzegać warunków aplikacyjnych. UWAGA na złą pogodę. Należy aplikować po całych częściach / belkach / okrąglakach.

Sposób aplikacji

 • System mieszania > 60 odcieni.